Hướng dẫn các bước lập hồ sơ dự thầu đơn giản nhất

Thứ tư - 06/12/2023 02:13
Đấu thầu là một hình thức lựa chọn nhà thầu thông qua cạnh tranh công khai, minh bạch. Trong đó, hồ sơ dự thầu là tài liệu quan trọng thể hiện năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu và là cơ sở để bên mời thầu đánh giá, lựa chọn nhà thầu trúng thầu.
Hướng dẫn các bước lập hồ sơ dự thầu đơn giản nhất

1. Hồ sơ dự thầu là gì?

Hồ sơ dự thầu (HSDT) một tài liệu quan trọng trong quá trình đấu thầu công cộng hoặc đấu thầu tư nhân. Nó bao gồm thông tin chi tiết về dự án, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, điều kiện hợp đồng, và các thông tin khác liên quan đến việc đấu thầu. Theo khoản 31 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, HSDT bao gồm các thành phần sau: Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu; Đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu; Đề xuất về tài chính của nhà thầu.

Hồ sơ dự thầu là gì?
Hồ sơ dự thầu là gì?

Về cơ bản, bộ hồ sơ dự thầu thường gồm 2 túi hồ sơ: Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (HSĐXKT) và Hồ sơ đề xuất về tài chính (HSĐXTC). Hồ sơ dự thầu được lập theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hồ sơ dự thầu được sử dụng để thu hút và lựa chọn nhà thầu phù hợp cho dự án. Các nhà thầu quan tâm sẽ xem xét hồ sơ này và nộp đơn thầu dựa trên thông tin được cung cấp.

2. Hồ sơ dự thầu thường bao gồm những gì?

Chuẩn bị hồ sơ dự thầu
Chuẩn bị hồ sơ dự thầu
 • Thông tin tổng quan về dự án: Mô tả về dự án đấu thầu, mục tiêu, phạm vi công việc, và lịch trình dự kiến.

 • Yêu cầu kỹ thuật: Các yêu cầu kỹ thuật chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ mà dự án đấu thầu đang tìm kiếm. Điều này bao gồm thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu về hiệu suất, và các yêu cầu khác liên quan.

 • Điều kiện hợp đồng: Các điều kiện và quy định pháp lý liên quan đến hợp đồng, bao gồm cả các điều khoản về thanh toán, bảo hành, bảo mật thông tin, và giải quyết tranh chấp.

 • Thông tin về đấu thầu: Các quy định và quy trình liên quan đến quá trình đấu thầu, bao gồm thời hạn nộp hồ sơ, phí tham gia đấu thầu, và các yêu cầu về khả năng tài chính và kỹ thuật của nhà thầu.

 • Hướng dẫn và biểu mẫu: Cung cấp các hướng dẫn và biểu mẫu cần thiết để nhà thầu lập hồ sơ đầy đủ và chính xác.

3. Các bước lập hồ sơ dự thầu đơn giản nhất

Việc lập hồ sơ dự thầu đòi hỏi quy trình và các bước cụ thể để đảm bảo rằng hồ sơ được chuẩn bị một cách đầy đủ và chính xác. Dưới đây là các bước chính để làm hồ sơ dự thầu:

Hướng dẫn làm hồ sơ dự thầu
Hướng dẫn làm hồ sơ dự thầu

Bước 1. Nghiên cứu và hiểu yêu cầu dự thầu

Đây là các bước cốt yếu nhất trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Khi đã hiểu rõ về hồ sơ mời thầu, bạn sẽ có được nhiều thông tin quan trọng và dễ dàng tạo ra danh sách các công việc cần thực hiện để hoàn thành hồ sơ dự thầu chính xác. Dưới đây là một số điểm quan trọng trong hồ sơ mời thầu mà bạn cần nắm rõ:

 • Yêu cầu về khả năng, kinh nghiệm

 • Yêu cầu về tài chính

 • Yêu cầu về nhân sự và thiết bị

 • Yêu cầu kỹ thuật

 • Các mẫu đấu thầu

 • Phạm vi công việc

 • Thời gian thực hiện

 • Các điều khoản hợp đồng.

Bước 2. Tổ chức và lập kế hoạch

Lập hồ sơ dự thầu
Lập hồ sơ dự thầu

Xác định các nhiệm vụ cần thiết để lập hồ sơ dự thầu và phân chia công việc cho các thành viên trong nhóm. Thiết lập một lịch trình chi tiết để đảm bảo tiến độ hoàn thành.

 • Viết đơn dự thầu theo mẫu của Hồ sơ mời thầu, bao gồm: Đơn dự thầu tài chính và Đơn dự thầu kỹ thuật.

 • Tạo đơn bảo lãnh dự thầu với thông tin về giá trị và thời gian bảo lãnh. Mẫu biểu có thể tuân theo ngân hàng hoặc theo mẫu của Hồ sơ mời thầu.

 • Các cam kết của nhà thầu như cam kết về cung cấp vật tư, nguồn vốn và thời gian được đưa ra.

 • Nếu có các thỏa thuận liên doanh từ hai liên doanh trở lên, vui lòng tuân theo biểu mẫu của Hồ sơ mời thầu.

 • Nếu có Giấy ủy quyền, vui lòng cung cấp.

 • Cung cấp hồ sơ năng lực của công ty mời thầu.

 • Hồ sơ kinh nghiệm về các dự án tương tự đã thực hiện.

 • Chứng minh khả năng tài chính để thực hiện gói thầu, có thể là báo cáo tài chính hoặc hợp đồng tín dụng với ngân hàng.

 • Cung cấp giấy tờ về vật tư thực hiện gói thầu, có thể kèm theo hợp đồng mua vật tư, thiết bị hoặc catalog.

 • Cung cấp thông tin về nguồn nhân lực để thực hiện gói thầu, bao gồm chứng chỉ, bằng cấp, hợp đồng lao động và có thể yêu cầu đơn xác nhận từ bên bảo hiểm.

 • Cung cấp thông tin về dụng cụ, máy móc và thiết bị sử dụng trong gói thầu, bao gồm: hóa đơn, giấy tờ đăng ký và đăng kiểm của máy móc và thiết bị hoặc hợp đồng thuê máy móc và thiết bị.

Bước 3. Lập giá dự thầu

Giá dự thầu
Giá dự thầu

Lập giá dự thầu là quá trình xác định và tính toán chi phí dự thầu cho một dự án hoặc một gói thầu cụ thể. Mục đích của việc lập giá dự thầu là đưa ra một số tiền ước tính mà nhà thầu sẽ yêu cầu để thực hiện công việc trong hợp đồng dự thầu.

Đây là bước quan trọng để quyết định xem đơn vị của bạn có được chọn làm nhà thầu hay không. Việc lập giá dự thầu trong quy trình làm hồ sơ dự thầu sẽ bao gồm các bước sau:

 • Thực hiện bóc tách khối lượng công việc để kiểm tra và so sánh với khối lượng trong hồ sơ thiết kế. Đảm bảo rằng khối lượng trong hồ sơ thiết kế lớn hơn so với khối lượng mời thầu.

 • Xác định giá nhân công và giá máy móc.

 • Tính toán giá vật liệu.

 • Bao gồm các chi phí thiết bị như chi phí mua sắm, chi phí lắp đặt, chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ.

 • Tính toán các loại thuế.

 • Dự phòng cho các công việc phát sinh hoặc thị trường trượt giá.

 • Bao gồm các chi phí liên quan khác.

Bước 4. Lập biện pháp thi công

Khi lập biện pháp thi công trong hồ sơ dự thầu, cần xác định các biện pháp và quy trình cụ thể để thực hiện công việc trong dự án. Khi tìm kiếm các công ty thi công hồ sơ dự thầu, luôn hãy kiểm tra các thông tin về giấy phép, kinh nghiệm và đánh giá của công ty. Hãy yêu cầu tham khảo từ khách hàng trước đây và xem xét các dự án mà công ty đã thực hiện. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn chọn một công ty có năng lực và đáng tin cậy để thực hiện dự án của bạn.

Bước 5. Lập kế hoạch thi công

Kế hoạch thi công cầu phải tuân theo các yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu, bao gồm những nội dung sau:

 • Thời gian thực hiện dự án
 • Kế hoạch sử dụng các công cụ thi công dự án 
 • Kế hoạch sử dụng nhân lực thi công

Bước 6. Hoàn thiện tổ chức hồ sơ dự thầu

Hoàn thiện hồ sơ dự thầu
Hoàn thiện hồ sơ dự thầu

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu như đã nêu ở trên, người được giao nhiệm vụ lập hồ sơ dự thầu sẽ tổ chức các tài liệu trong hồ sơ dự thầu theo một trình tự logic và dễ hiểu. Điều này giúp nhà thầu đọc và hiểu thông tin một cách dễ dàng.

Lưu ý:

 • Đánh dấu các giấy tờ cần ký và đóng dấu để nộp lên cấp trên.
 • Sau khi đã có đầy đủ chữ ký, đóng dấu treo lên toàn bộ hồ sơ hoặc đóng giáp lai.
 • Đánh số trang cho hồ sơ dự thầu.
 • Sao chép hồ sơ dự thầu thành nhiều bản theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, luôn giữ lại một bản để lưu tại đơn vị.
 • Các file điện tử phải được sao chép vào một USB.
 • Đóng thùng niêm phong các bản gốc và bản sao của hồ sơ.
 • Nhớ nộp hồ sơ theo đúng yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu.

Lưu ý khi làm hồ sơ dự thầu:

 • Để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và rõ ràng của hồ sơ dự thầu, chúng ta cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
 • Trước khi gửi hồ sơ cho bên mời thầu, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính khả thi của hồ sơ.
 • Ngoài ra, nhà thầu cần lưu ý về thời hạn nộp hồ sơ dự thầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Trên đây là Hướng dẫn chi tiết các bước làm hồ sơ dự thầu đơn giản nhất. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các nhà thầu có thêm thông tin để chuẩn bị hồ sơ dự thầu một cách hiệu quả.

Thông tin liên hệ:

Tác giả: Linh Phạm Thuỳ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Hệ sinh thái Đấu Thầu qua đâu?

Banner phai thi trac nghiem dau thau
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn đã có tài khoản trên Hệ sinh thái Đấu Thầu chưa? Nếu chưa thì hãy bấm đăng ký ngay tại đây nhé, việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí nhưng sẽ đem lại rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp của bạn đấy!
Tài khoản này có thể sử dụng đồng thời toàn bộ các sản phẩm trong Hệ sinh thái bao gồm DauThau.Net, DauThau.info DauGia.Net.
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây